Người lao động khi đi xin việc cần đem theo bộ hồ sơ xin việc bao gồm :

1. 01 Đơn xin việc

2. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận tại địa phương).

3. Các văn bằng như : bằng TN, bằng Anh văn, vi tính,... đều phải công chứng.

4. Giấy khám sức khỏe, chứng minh thư, bản sao hộ khẩu,... phải có công chứng.

5. 04 Hình 3 x 4.

* Nếu đi xin làm việc tại công ty nước ngoài, cần chuẩn bị hồ sơ :

1. Application job

2. Curriculim Vitae

3. A Copy of certificate

4. Picture 3 x4

Các bằng cấp không cần chứng thực, ngoài ra Application form nêu rõ những khả năng của mình, những kinh nghiệm đã làm phải nêu ra rõ trong đơn.

Categories:

Leave a Reply